Reinier Haga Groep opgeheven

De Reinier Haga Groep is per 1 maart 2023 opgeheven. Het Reinier de Graaf in Delft gaat zelfstandig verder. Het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer zijn gefuseerd. Vanaf 1 juni 2023 verandert de naam LangeLand Ziekenhuis in HagaZiekenhuis Zoetermeer.

Deze website wordt niet meer bijgewerkt.

Jaarverslagen

De Reinier Haga Groep publiceerde jaarlijks een jaarverslag. Op deze pagina vindt u een overzicht hiervan.

Governance

De RHG publiceerde conform de Governancecode de onkostenregeling voor bestuurders

De gepubliceerde uitgaven zijn gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. Kosten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld vaste onkostenvergoedingen, reis- en verblijfkosten, en kosten voor cursussen, congressen, maaltijden buiten de deur, vakliteratuur en abonnementen, en lidmaatschappen.

Onkosten RHG Bestuursleden 2021.

De beloning van bestuursleden, directieleden én raad van toezicht zijn conform WNT.