Matthijs Bax,
cardioloog HagaZiekenhuis

Cardio­chirurgische patiënten bieden wij zorg van topkwaliteit volgens de laatste inzichten en met state-of-the-art technologie.


Casper Smit,
vaatchirurg Reinier de Graaf

Vaat­chirurgen van onze zieken­huizen bieden op meerdere locaties het gehele palet van kwalitatief hoog­waardige vaatzorg.


Alexander Greeven,
traumachirurg HagaZiekenhuis

We beschikken over 24x7 Trauma, SEH en IC-zorg op elk niveau. De IC-afdelingen van de drie zieken­huizen werken al jaren nauw samen.


Leander van Gerven,
internist-oncoloog LangeLand Ziekenhuis

We vormen één team met korte lijnen en dezelfde werk­wijzen, zodat alles zo soepel mogelijk verloopt voor de patiënt.


Evert van Santbrink,
gynaecoloog Reinier de Graaf

Mensen met een kinderwens kunnen nu dicht bij huis terecht in de grootste fertiliteits­kliniek van de regio Delft-Den Haag.


Ruud de Ridder,
orthopeed LangeLand Ziekenhuis

Als specialist ga ik tot het uiterste om mijn patiënten zo goed mogelijk te helpen.

Topzorg dichtbij

HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) zijn bestuurlijk gefuseerd in de Reinier Haga Groep. Samen bieden wij Topzorg Dichtbij. Met elkaar garanderen wij onze patiënten 24/7 uitstekende basiszorg en acute hoogcomplexe zorg.


De Reinier Haga Groep is de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van Nederland. We zijn actief in een verzorgingsgebied van ruim 750.000 mensen. De groep bestaat uit drie ziekenhuizen met ruim 7.500 medewerkers, 550 medisch specialisten en 200 arts-assistenten in opleiding. De omzet is bijna 800 miljoen euro.

De Reinier Haga Groep ontstond in 2013 uit de bestuurlijke fusie tussen het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep. In juni 2015 trad het LangeLand Ziekenhuis toe. De ziekenhuizen hechten veel waarde aan verbinding met belanghebbenden in het verzorgingsgebied. De bestuurlijke fusie startte vanuit de overtuiging dat in de turbulente zorgmarkt de combinatie van deze ziekenhuizen elkaar versterkt, met respect voor elkaars verschillen.

Partners


HagaZiekenhuis

HagaZiekenhuis

Het HagaZiekenhuis is een ziekenhuis voor inwoners uit Den Haag en omstreken. Het ziekenhuis investeert voortdurend in service en hoge zorgkwaliteit. Het HagaZiekenhuis is bovendien hét topklinische opleidingsziekenhuis van Den Haag, met een bovenregionale betekenis voor bepaalde specialisaties.

Meer informatie 

Reinier de Graaf

Reinier de Graaf

Reinier de Graaf is het oudste, nog bestaande ziekenhuis in Nederland. Een pauselijke oorkonde uit 1252 maakt al melding van ‘het Delftse gasthuis’. Anno nu zijn we een topklinisch opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat ons ziekenhuis met een aantal hooggespecialiseerde behandelingen of voorzieningen ook mensen buiten het eigen verzorgingsgebied van dienst is. Bijvoorbeeld complexe maag- en darmoperaties en highcare voor pasgeborenen, radiotherapie, dialyse, intensive care (niveau 2) en oncologie.

Meer informatie 

Langeland Ziekenhuis

LangeLand Ziekenhuis

Het LangeLand Ziekenhuis heeft als motto ‘Beter Dichtbij’ en is hét basisziekenhuis voor de regio Zoetermeer waar patiënten en hun naasten kunnen vertrouwen op hoogwaardige, betaalbare zorg, dichtbij huis.

Onze specialisten beschikken over de meest actuele kennis en ruime ervaring om hun patiënten te diagnosticeren en te behandelen wanneer het gaat om zorg in de volle breedte.

Meer informatie 

Topklinische samenwerking


Door samen te werken voldoen onze ziekenhuizen aan de toenemende kwaliteitseisen en volumenormen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, wetenschappelijke verenigingen en zorgverzekeraars. Hierdoor zijn onze patiënten verzekerd van zorgkwaliteit bij zeer complexe medische behandelingen, zoals chirurgische oncologie, radiotherapie, complexe hart- en vaatzorg, IVF, traumazorg en neurochirurgie.

Dankzij de schaalgrootte van de Reinier Haga Groep kunnen we innovaties doorvoeren in bedrijfsprocessen. Ook kunnen we beter voorzien in de veranderende behoeften van patiënten en financiers. Het is bewezen dat concentratie van hoogcomplexe zorg leidt tot betere kwaliteit. Deze zorg heeft bovendien een bovenregionale functie die dankzij de samenwerking behouden kan blijven voor patiënten in en buiten het verzorgingsgebied.


De meerwaarde van de Reinier Haga Groep is:

  • bundeling en versterking van (top)zorg;
  • realisatie van duurzame en doelmatige (zorg)processen;
  • opleiding van en wetenschappelijk onderzoek door zorgprofessionals.

Samengevat resulteert de samenwerking in een versterking van ons topklinisch profiel en continuïteit van onze patiëntenzorg in de breedte.

Voorbeelden samenwerking

 


Sterk in de regio


Onze ziekenhuizen zijn elk diepgeworteld in onze – aan elkaar grenzende – verzorgingsgebieden. Elk met zijn eigen karakter en de overeenkomstige drive om de beste zorg aan onze patiënten te bieden. Bovendien zijn we bereid gezamenlijk de zorg te organiseren als dat in het belang van de patiënt is. Deze houding bindt ons en is een belangrijk basis voor de ontwikkeling van verdere samenwerking.


Bestuursverslag 2018

Zorgnetwerk RHG

Het jaar 2018 was voor de Reinier Haga Groep (RHG) de vooravond van veel veranderingen. Dat kwam en komt tot uitdrukking in een aantal grote ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen, zowel strategisch, bestuurlijk als financieel, zijn te lezen in “Zorgnetwerk Reinier Haga Groep, bestuursverslag 2018 (pdf-bestand)”.

De Reinier Haga Groep en de drie afzonderlijke ziekenhuizen publiceren jaarlijks een jaarverslag. Op deze pagina vindt u een overzicht hiervan. Het gaat zowel om de officiële documenten als de publieksversies van eerdere jaren.

Calamiteiten

De ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep publiceren ook jaarlijks een overzicht van calamiteiten in het voorgaande jaar.


Nieuws

500ste prostaatkankeroperatie met Da-Vinci robot

1 oktober 2019

Een mijlpaal voor het Reinier Haga Prostaatkanker centrum vandaag. Urologen Jasper Tijsterman en John van der Hoeven voeren vandaag gezamenlijk hun vijfhonderdste prostaatkankeroperatie uit met behulp van de Da-Vinci robot. Lees het hele bericht op de website van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum

Naar nieuwsarchief

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit onafhankelijke leden met een ruime bestuurservaring op relevante terreinen in de zorg en maatschappij. De achtergrond van de leden is medisch, juridisch, financieel of bestuurlijk. De RvT benoemt de leden van de Raad van Bestuur van de Stichting Reinier Haga Groep. De RvB legt aan hen verantwoording af. Daarnaast heeft de RvB de goedkeuring van de RvT nodig voor onder meer de jaarrekening en belangrijke strategische beslissingen over de toekomst van ziekenhuizen. Verder is de RvT een klankbord voor de RvB bij bestuurlijke en strategische vraagstukken.


De Raad van Toezicht van de Reinier Haga Groep bestaat per 1 juli 2018 uit:

  • Dhr. A.J.M. Loogman, RA
  • Dhr. drs. E.B. Mulder, voorzitter
  • Dhr. drs. W. Oosterom
  • Mevr. prof.dr. M.B. Vroom
  • Mevr. mr. T.E.M. Wekking, vice-voorzitter


Governance


Randvoorwaarden voor goede zorg zijn goed bestuur, goed toezicht en goede verantwoording. Om dat te waarborgen hanteert de Reinier Haga Groep (RHG) de Zorgbrede Governancecode.

Deze code biedt de sector een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling, met als doel het maatschappelijk vertrouwen in de sector en de instelling specifiek.

Eén van de aspecten waar de Reinier Haga Groep dan ook waarde aan hecht is de integriteit van en transparantie van het bestuur en directieleden van de ziekenhuizen.

Daarom publiceert RHG conform de Governancecode de onkostenregeling voor bestuurders. Ook publiceren we jaarlijks de bedragen die op grond hiervan zijn uitgegeven.

Als RHG hebben we ook een gemeenschappelijke Klokkenluidersregeling.


Soorten uitgaven

De gepubliceerde uitgaven zijn gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. Kosten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld vaste onkostenvergoedingen, reis- en verblijfkosten, en kosten voor cursussen, congressen, maaltijden buiten de deur, vakliteratuur en abonnementen, en lidmaatschappen.

Bij enkele bestuursleden is over 2017 ook een aantal posten via de zakelijke creditcard gelopen die meer het karakter hebben van algemene ziekenhuiskosten dan van persoonlijke onkostendeclaraties. In 2018 is een duidelijker onderscheid aangebracht in deze onkosten.   Onkosten RHG Bestuursleden 2017.

De beloning van bestuursleden, directieleden én raad van toezicht zijn conform WNT.