Topzorg dichtbij

HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) zijn bestuurlijk gefuseerd in de Reinier Haga Groep. Samen bieden wij Topzorg Dichtbij. Met elkaar garanderen wij onze patiënten 24/7 uitstekende basiszorg en acute hoogcomplexe zorg.


De Reinier Haga Groep is de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van Nederland. We zijn actief in een verzorgingsgebied van ruim 750.000 mensen. De groep bestaat uit drie ziekenhuizen met ruim 7.500 medewerkers, 550 medisch specialisten en 200 arts-assistenten in opleiding. De omzet is bijna 800 miljoen euro.

De Reinier Haga Groep ontstond in 2013 uit de bestuurlijke fusie tussen het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep. In juni 2015 trad het LangeLand Ziekenhuis toe. De ziekenhuizen hechten veel waarde aan verbinding met belanghebbenden in het verzorgingsgebied. De bestuurlijke fusie startte vanuit de overtuiging dat in de turbulente zorgmarkt de combinatie van deze ziekenhuizen elkaar versterkt, met respect voor elkaars verschillen.

Partners


HagaZiekenhuis

HagaZiekenhuis

Het HagaZiekenhuis is een ziekenhuis voor inwoners uit Den Haag en omstreken. Het ziekenhuis investeert voortdurend in service en hoge zorgkwaliteit. Het HagaZiekenhuis is bovendien hét topklinische opleidingsziekenhuis van Den Haag, met een bovenregionale betekenis voor bepaalde specialisaties.

Meer informatie 

Reinier de Graaf

Reinier de Graaf

Reinier de Graaf is het oudste, nog bestaande ziekenhuis in Nederland. Een pauselijke oorkonde uit 1252 maakt al melding van ‘het Delftse gasthuis’. Anno nu zijn we een topklinisch opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat ons ziekenhuis met een aantal hooggespecialiseerde behandelingen of voorzieningen ook mensen buiten het eigen verzorgingsgebied van dienst is. Bijvoorbeeld complexe maag- en darmoperaties en highcare voor pasgeborenen, radiotherapie, dialyse, intensive care (niveau 2) en oncologie.

Meer informatie 

Langeland Ziekenhuis

LangeLand Ziekenhuis

Het LangeLand Ziekenhuis heeft als motto ‘Beter Dichtbij’ en is hét basisziekenhuis voor de regio Zoetermeer waar patiënten en hun naasten kunnen vertrouwen op hoogwaardige, betaalbare zorg, dichtbij huis.

Onze specialisten beschikken over de meest actuele kennis en ruime ervaring om hun patiënten te diagnosticeren en te behandelen wanneer het gaat om zorg in de volle breedte.

Meer informatie 

Topklinische samenwerking


Door samen te werken voldoen onze ziekenhuizen aan de toenemende kwaliteitseisen en volumenormen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, wetenschappelijke verenigingen en zorgverzekeraars. Hierdoor zijn onze patiënten verzekerd van zorgkwaliteit bij zeer complexe medische behandelingen, zoals chirurgische oncologie, radiotherapie, complexe hart- en vaatzorg, IVF, traumazorg en neurochirurgie.

Dankzij de schaalgrootte van de Reinier Haga Groep kunnen we innovaties doorvoeren in bedrijfsprocessen. Ook kunnen we beter voorzien in de veranderende behoeften van patiënten en financiers. Het is bewezen dat concentratie van hoogcomplexe zorg leidt tot betere kwaliteit. Deze zorg heeft bovendien een bovenregionale functie die dankzij de samenwerking behouden kan blijven voor patiënten in en buiten het verzorgingsgebied.


De meerwaarde van de Reinier Haga Groep is:

  • bundeling en versterking van (top)zorg;
  • realisatie van duurzame en doelmatige (zorg)processen;
  • opleiding van en wetenschappelijk onderzoek door zorgprofessionals.

Samengevat resulteert de samenwerking in een versterking van ons topklinisch profiel en continuïteit van onze patiëntenzorg in de breedte.

Voorbeelden samenwerking

 


Sterk in de regio


Onze ziekenhuizen zijn elk diepgeworteld in onze – aan elkaar grenzende – verzorgingsgebieden. Elk met zijn eigen karakter en de overeenkomstige drive om de beste zorg aan onze patiënten te bieden. Bovendien zijn we bereid gezamenlijk de zorg te organiseren als dat in het belang van de patiënt is. Deze houding bindt ons en is een belangrijk basis voor de ontwikkeling van verdere samenwerking.


Jaarverslag 2021

Download het jaarverslag 2021.

De Reinier Haga Groep publiceert jaarlijks een jaarverslag. Op deze pagina vindt u een overzicht hiervan.

Calamiteiten

De ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep publiceren ook jaarlijks een overzicht van calamiteiten in het voorgaande jaar.


Nieuws

RHG tevreden met uitspraak Ondernemingskamer: Reinier de Graaf versneld zelfstandig

16 november 2022

Vandaag is bekend geworden dat de Ondernemingskamer gehoor geeft aan het gezamenlijke verzoek van de ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep voor vervroegde uittreding van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Het Reinier de Graaf ziekenhuis gaat per direct zelfstandig verder. Als gevolg hiervan zal de bestuurder vanuit het Reinier de Graaf ziekenhuis geen deel meer uitmaken van de raad van […]

Naar nieuwsarchief

Raad van Bestuur

Raad van toezicht


De raad van toezicht (rvt) bestaat uit onafhankelijke leden met een ruime bestuurservaring op relevante terreinen in de zorg en maatschappij. De achtergrond van de leden is medisch, juridisch, financieel of bestuurlijk. De rvt benoemt de leden van de raad van bestuur (rvb) van de Stichting Reinier Haga Groep. De rvb legt aan hen verantwoording af. Daarnaast heeft de rvb de goedkeuring van de rvt nodig voor onder meer de jaarrekening en belangrijke strategische beslissingen over de toekomst van ziekenhuizen. Verder is de rvt een klankbord voor de rvb bij bestuurlijke en strategische vraagstukken.


De raad van toezicht van de Reinier Haga Groep bestaat uit:

  • Mevr. dr. F.P. Hohmann
  • Dhr. A.J.M. Loogman, RA
  • Dhr. G.J. van Miltenburg
  • Mevr. drs. D.M.J.J. Monissen, voorzitter
  • Mevr. prof.dr. M.B. Vroom


Governance


Randvoorwaarden voor goede zorg zijn goed bestuur, goed toezicht en goede verantwoording. Om dat te waarborgen hanteert de Reinier Haga Groep (RHG) de Zorgbrede Governancecode.

Deze code biedt de sector een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling, met als doel het maatschappelijk vertrouwen in de sector en de instelling specifiek.

Eén van de aspecten waar de Reinier Haga Groep dan ook waarde aan hecht is de integriteit van en transparantie van het bestuur en directieleden van de ziekenhuizen.

Daarom publiceert RHG conform de Governancecode de onkostenregeling voor bestuurders. Ook publiceren we jaarlijks de bedragen die op grond hiervan zijn uitgegeven.

Als RHG hebben we ook een gemeenschappelijke Klokkenluidersregeling.


Soorten uitgaven

De gepubliceerde uitgaven zijn gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. Kosten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld vaste onkostenvergoedingen, reis- en verblijfkosten, en kosten voor cursussen, congressen, maaltijden buiten de deur, vakliteratuur en abonnementen, en lidmaatschappen.

Onkosten RHG Bestuursleden 2021.

De beloning van bestuursleden, directieleden én raad van toezicht zijn conform WNT.