Wetenschappelijk onderzoek - Reinier Haga Orthopedisch Centrum

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek kan de zorg voor u als patiënt verbeteren. Daarom vinden wij medisch wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Binnen het Orthopedisch Centrum kunnen de orthopeden en arts-assistenten actief wetenschappelijk onderzoek doen. En soms vragen we u om mee te werken.

Wetenschapscoördinator

Het Orthopedisch Centrum heeft een eigen wetenschapscoördinator, dr. Nina Mathijssen. Zij coördineert en houdt de kwaliteit van de verschillende onderzoekslijnen in de gaten. Vaak doen studenten van bijvoorbeeld de opleidingen geneeskunde of fysiotherapiewetenschappen een wetenschappelijke stage. Dit gebeurt onder begeleiding van de orthopeden en de wetenschapscoördinator.

Meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek

We kunnen u – geheel vrijblijvend – vragen mee te doen aan een van deze onderzoeken. U krijgt vooraf eerst meer informatie over het meedoen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek.

Het Orthopedisch Centrum gebruikt gegevens uit het verleden om de kwaliteit van zorg te kunnen toetsen. Het gaat hierbij om anonieme gegevens. Er is niet te achterhalen van wie de gegevens afkomstig zijn. De uitkomsten gebruiken we om de zorg voor onze patiënten steeds te verbeteren.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

In ons centrum doen we wetenschappelijk onderzoek. Wij gebruiken hiervoor gegevens die van u zijn verzameld. Dit gebeurt anoniem. De onderzoekers kunnen niet achterhalen van wie de gegevens afkomstig zijn. Anoniem onderzoek mag zonder uw toestemming worden gedaan.

Is het niet mogelijk om met anonieme gegevens te werken? Dan worden gegevens ‘gepseudonimiseerd’. Dit betekent dat de onderzoekers bepaalde gegevens, zoals uw naam, weghalen of omzetten in een code. Deze gegevens worden niet verwijderd, maar goed beveiligd opgeslagen.

Onderzoekers kunnen ook restmateriaal gebruiken. Dit is materiaal dat van u wordt verzameld in het kader van de behandeling en daarna overblijft. Denk hierbij aan bloed, weefsel en urine. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en/of restmateriaal in een onderzoek? Dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts. Deze maakt een aantekening in uw dossier. Uw gegevens worden in dat geval niet gebruikt.

In ons centrum vinden wij uw privacy erg belangrijk. U moet er op kunnen rekenen dat wij verantwoord omgaan met uw vertrouwelijke informatie. Hoe wij omgaan met de privacy van onze patiënten en medewerkers leest u in onze privacyverklaring.

Meer informatie

Meer informatie over de lopende studies is op te vragen via de wetenschapscoördinator Dr. Nina Mathijssen.

Contact

  • Toneellaan 2, 2725 NA Zoetermeer
  • Tussen 8.00 en 17.00 uur

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of fysiotherapeut.