Reinier de Graaf Gasthuis en HagaZiekenhuis fuseren

12 juli 2013

De bestuurlijke fusie tussen het Reinier de Graaf Gasthuis (Delft) en het HagaZiekenhuis (Den Haag) is een feit. Door deze fusievorm kunnen de ziekenhuizen zeer complexe patiëntenzorg blijven aanbieden in de regio, zoals hartchirurgie, radiotherapie en oncologie. Beide organisaties blijven zelfstandig hun patiënten vanuit de vertrouwde locaties het brede pakket aan zorg bieden, inclusief 24 x7 (trauma) spoedeisende hulp, IC en moeder- en kindzorg. De ziekenhuizen krijgen een gezamenlijke Raad van Bestuur.

De fusie heeft de goedkeuring van de medische staven, verpleegkundige adviesraden, ondernemingsraden en cliëntenadviesraden. De banken die garant staan voor de financiering van de (ver)nieuwbouwprogramma’s van beide ziekenhuizen hebben eveneens hun goedkeuring gegeven voor fusie.

Nog betere kwaliteit
Aanleiding voor de samenwerking zijn de toenemende kwaliteitseisen en volumenormen van inspectie, wetenschappelijke verenigingen en zorgverzekeraars. Door de fusie ontstaat de mogelijkheid om samen te werken op het terrein van zeer complexe medische behandelingen, zoals chirurgische oncologie, radiotherapie, complexe hart- en vaatzorg en IVF. Het is bewezen dat concentratie van hoogcomplexe zorg leidt tot betere kwaliteit. Deze zorg heeft bovendien een bovenregionale functie, die door de samenwerking om die reden behouden kan blijven.

Behoud van hooggespecialiseerde patiëntenzorg in de regio
De fusie sluit daarnaast aan op de ambities tot samenwerking van verschillende maatschappen van medische specialisten in beide ziekenhuizen. Door de fusie kunnen zij zonder mededingingsgerechtelijke bezwaren de door hen gewenste samenwerking vormgeven. Ook biedt de nieuwe organisatie de mogelijkheid om de efficiency te verhogen en dure infrastructuur en expertise optimaal te benutten. Hiermee wordt de toenemende financiële druk weerstaan, die wordt opgelegd door overheid, zorgverzekeraars en banken.

Meer loopbaanmogelijkheden
Dat de ziekenhuizen hun samenwerking willen intensiveren, was al eerder bekend. Op 21 januari stemde de Autoriteit Consument en Markt (voormalig NMA) in met de voorgenomen fusie. De komende maanden voeren beide organisaties een zorgvuldig traject om de verschillende onderdelen, zoals zorginhoud en besturing, uit te werken. Voor de medewerkers biedt de fusie meer loopbaanmogelijkheden op meerdere locaties.

Twee ziekenhuizen, één bestuur
De ziekenhuizen blijven zelfstandig, maar maken deel uit van een overkoepelende stichting met de naam Stichting Reinier Haga Groep. Hierin fungeert een gezamenlijke Raad van Bestuur, bestaande uit Chiel Huffmeijer (bestuursvoorzitter), Gerrit Littel (bestuurder financiën, CFO), Jaap van den Heuvel (Dagelijks Bestuur Reinier de Graaf Gasthuis) en Marjolein Tasche (Dagelijks Bestuur HagaZiekenhuis). De nieuwe stichting komt onder toezicht van één Raad van Toezicht.

Kees Wolse interim-directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis

28 januari 2021

Met ingang van 1 februari is drs. C.A. (Kees) Wolse (51) benoemd tot interim-directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis en interim-lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep.

Lees verder 

Ben van Miltenburg nieuw lid raad van toezicht RHG

12 oktober 2020

Ben van Miltenburg is per 8 oktober 2020 benoemd als lid van de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep (RHG). Wim Oosterom en Dorine Wekking zijn teruggetreden als toezichthouders vanwege het einde van hun termijn. Gelet op het ingezette ontvlechtingsproces van de RHG geldt de benoeming voor de resterende periode waarin RHG bestaat en wordt er voor deze periode […]

Lees verder 

Rinus van Riel tijdelijk directievoorzitter LangeLand

8 oktober 2020

Met ingang van 8 oktober is drs. Rinus van Riel (67) benoemd tot tijdelijk directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis en tijdelijk lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Hij neemt de plaats in van directievoorzitter Erik Booden die om persoonlijke redenen tijdelijk is teruggetreden. Samen met medisch directeur Lya Levert-Brand vormt Rinus van Riel de directie van het LangeLand […]

Lees verder 

Nieuwste robot-technologie spoort prostaatkanker nog beter op

12 augustus 2020

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) in Delft voert sinds kort Robot geleide MRI prostaat-biopten uit bij patiënten met kleine afwijkingen in de prostaat. Met de innovatieve Robot Biopteur, die is geschonken door Team Westland, kunnen biopten nog nauwkeuriger en minder pijnlijk worden afgenomen. Het PKC is het eerste centrum in de provincie Zuid-Holland waar radiologen werken met de Robot Biopteur.  […]

Lees verder 

Martin van Rijn komt niet terug naar RHG

10 juni 2020

Martin van Rijn komt niet terug als bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep. Voorzitter Diana Monissen meldt dat de raad van toezicht heeft ingestemd met zijn verzoek het dienstverband te beëindigen. “We bedanken hem zeer voor zijn inzet voor onze groep. We zijn er ook trots op dat hij de afgelopen periode als tijdelijk minister voor Medische Zorg en Sport […]

Lees verder