Vertrek Carla van de Wiel

7 februari 2022

In goed onderling overleg hebben de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep (RHG) en Carla van de Wiel, directievoorzitter HagaZiekenhuis en lid raad van bestuur RHG, besloten dat zij met ingang van 3 maart 2022 haar werkzaamheden beëindigt.

Nu de ontvlechting van de RHG in een vergevorderd stadium is, breekt een nieuwe fase aan. Het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis zullen binnen afzienbare tijd fuseren. Het Reinier de Graaf ziekenhuis gaat zelfstandig verder. Binnenkort volgt informatie over de opvolging van Carla van de Wiel.

Diana Monissen, voorzitter raad van toezicht RHG: “Carla van de Wiel heeft sinds haar indiensttreding in december 2018 uitstekend gefunctioneerd als directievoorzitter van het HagaZiekenhuis en binnen de Reinier Haga Groep een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontvlechting. Wij spreken dan ook onze grote waardering uit voor al haar inspanningen de afgelopen jaren, als directievoorzitter en als lid van de raad van bestuur.”

De RHG neemt de komende tijd de laatste stappen om de ontvlechting af te ronden en de fusie tussen het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis voor te bereiden.

Jeroen van Roon treedt terug als bestuurder van de Reinier Haga Groep

25 februari 2022

In december maakte Van Roon bekend taken over te dragen aan collega-bestuurders en zijn interim rol af te ronden. De bestuurders van de ziekenhuizen krijgen zo de ruimte om in het finale stadium van de ontvlechting de volle verantwoording te nemen voor de afspraken die worden gemaakt. Pier Eringa (directievoorzitter a.i. LangeLand Ziekenhuis) vormt vanaf 1 maart samen met Carina […]

Lees verder 

Jeroen van Roon treedt na ontvlechting terug uit RvB Reinier Haga Groep

17 december 2021

Van Roon rondt proces van ontvlechting af en vervolgt loopbaan bij Boer & Croon.

Lees verder 

Bestuurders RHG voldoen aan WNT

10 december 2021

In Zorgvisie is een artikel gepubliceerd over de beloning van bestuurders van de Reinier Haga Groep. In reactie op dit bericht kunnen we bevestigen dat de beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zowel bestuurders in vaste dienst als interim bestuurders houden zich aan deze maximum norm.

Lees verder 

Bestuursverslag 2020 verschenen

17 november 2021

Vandaag publiceert de Reinier Haga Groep haar bestuursverslag over 2020. Hieronder staat het voorwoord van Jeroen van Roon, voorzitter a.i. van de raad van bestuur. Hij blikt terug op het bijzondere COVID-19 jaar, de ontvlechting, enkele bijzonderheden van de drie ziekenhuizen en geeft aan dat dit het laatste jaarverslag van de RHG zal zijn. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van […]

Lees verder 

Overlijden Erik Booden

2 november 2021

Op 2 november ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Erik Booden onverwacht is overleden. Dit raakt ons diep.

Lees verder