Jeroen van Roon treedt na ontvlechting terug uit RvB Reinier Haga Groep

17 december 2021

Van Roon rondt proces van ontvlechting af en vervolgt loopbaan bij Boer & Croon.

Van Roon is sinds maart 2020 aangesteld bij de RHG om het proces van de ontvlechting van drie ziekenhuizen, Reinier de Graaf, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis in goede banen te leiden. Hij kwam binnen als CFO a.i. en nam de voorzittersrol over van Martin van Rijn toen die minister werd.

De ontvlechting bleek een complexe opgave waarin veel deelbelangen tot één totaaloplossing moesten worden gebracht. Er ligt nu een voorgenomen besluit. Daarin staat dat het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer samen verder willen op de bestaande locaties. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft gaat zelfstandig door. Deze oplossing wordt nu uitgewerkt in een definitief besluit dat een duurzame toekomst biedt voor alle betrokkenen, in overleg met zorgverzekeraars en banken. Van Roon blijft de komende maanden met zijn collega’s de zorgvuldige afronding bewaken. Zodra dit is afgerond zit zijn opdracht erop.

Jeroen van Roon: “Ik wil graag dat dit tot een goed einde komt voor alle betrokkenen. Mijn directe collega’s weten reeds langer dat ik niet de ambitie heb om daarna bij één van de ziekenhuizen verder te gaan. De indruk mag niet ontstaan dat ik in de afronding van het proces de belangen van de ziekenhuizen verschillend gewogen heb vanwege een toekomstige functie bij één van de ziekenhuizen. Ik heb afspraken gemaakt met Boer & Croon over een nieuwe rol als partner. In het nieuwe jaar zal ik mijn taken bij RHG geleidelijk afbouwen en overdragen.”

Bestuurders RHG voldoen aan WNT

10 december 2021

In Zorgvisie is een artikel gepubliceerd over de beloning van bestuurders van de Reinier Haga Groep. In reactie op dit bericht kunnen we bevestigen dat de beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zowel bestuurders in vaste dienst als interim bestuurders houden zich aan deze maximum norm.

Lees verder 

Bestuursverslag 2020 verschenen

17 november 2021

Vandaag publiceert de Reinier Haga Groep haar bestuursverslag over 2020. Hieronder staat het voorwoord van Jeroen van Roon, voorzitter a.i. van de raad van bestuur. Hij blikt terug op het bijzondere COVID-19 jaar, de ontvlechting, enkele bijzonderheden van de drie ziekenhuizen en geeft aan dat dit het laatste jaarverslag van de RHG zal zijn. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van […]

Lees verder 

Overlijden Erik Booden

2 november 2021

Op 2 november ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Erik Booden onverwacht is overleden. Dit raakt ons diep.

Lees verder 

Pier Eringa versterkt Reinier Haga Groep

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober is Pier Eringa (60) benoemd tot lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Lees verder 

RHG neemt voorgenomen besluit over ontvlechting

16 september 2021

HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis streven naar fusie, Reinier de Graaf gaat zelfstandig verder

Lees verder