Jeroen van Roon treedt terug als bestuurder van de Reinier Haga Groep

25 februari 2022

In december maakte Van Roon bekend taken over te dragen aan collega-bestuurders en zijn interim rol af te ronden. De bestuurders van de ziekenhuizen krijgen zo de ruimte om in het finale stadium van de ontvlechting de volle verantwoording te nemen voor de afspraken die worden gemaakt.

Pier Eringa (directievoorzitter a.i. LangeLand Ziekenhuis) vormt vanaf 1 maart samen met Carina Hilders (directievoorzitter Reinier de Graaf) het bestuur van de Reinier Haga Groep. Beiden zijn, in afstemming met Norbert Hoefsmit, verantwoordelijk voor de ontvlechting van RHG.

Norbert Hoefsmit (medisch directeur a.i.) draagt vanaf 3 maart de operationele verantwoordelijkheid voor het HagaZiekenhuis. Daarnaast heeft Hoefsmit ook namens het HagaZiekenhuis een stem in afspraken over de ontvlechting. Pier Eringa neemt de rol van bestuurder namens het HagaZiekenhuis in het RHG-bestuur waar.

Jeroen van Roon is sinds december 2021 aangetreden als Partner Healthcare bij Boer & Croon. “De afgelopen twee jaar bij RHG waren zeker niet gemakkelijk. Veel opties zijn gewogen en besproken. Deelbelangen stonden tegenover elkaar. Alle partijen zijn zich bewust van de urgentie voor een spoedig akkoord en ieders eigen verantwoordelijkheid daarin. Uiteindelijk blijven patiënten- en werknemersbelangen leidend”.

Diana Monissen, voorzitter van de raad van toezicht: “Jeroen van Roon heeft de afgelopen twee jaar onvermoeibaar geijverd voor een uitkomst die alle betrokken ziekenhuizen een goede toekomst biedt. Het is nu aan de ziekenhuizen de verantwoordelijkheid te nemen voor de finale afspraken. We danken hem voor zijn inspanningen.”

Vertrek Carla van de Wiel

7 februari 2022

In goed onderling overleg hebben de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep (RHG) en Carla van de Wiel, directievoorzitter HagaZiekenhuis en lid raad van bestuur RHG, besloten dat zij met ingang van 3 maart 2022 haar werkzaamheden beëindigt.

Lees verder 

Jeroen van Roon treedt na ontvlechting terug uit RvB Reinier Haga Groep

17 december 2021

Van Roon rondt proces van ontvlechting af en vervolgt loopbaan bij Boer & Croon.

Lees verder 

Bestuurders RHG voldoen aan WNT

10 december 2021

In Zorgvisie is een artikel gepubliceerd over de beloning van bestuurders van de Reinier Haga Groep. In reactie op dit bericht kunnen we bevestigen dat de beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zowel bestuurders in vaste dienst als interim bestuurders houden zich aan deze maximum norm.

Lees verder 

Bestuursverslag 2020 verschenen

17 november 2021

Vandaag publiceert de Reinier Haga Groep haar bestuursverslag over 2020. Hieronder staat het voorwoord van Jeroen van Roon, voorzitter a.i. van de raad van bestuur. Hij blikt terug op het bijzondere COVID-19 jaar, de ontvlechting, enkele bijzonderheden van de drie ziekenhuizen en geeft aan dat dit het laatste jaarverslag van de RHG zal zijn. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van […]

Lees verder 

Overlijden Erik Booden

2 november 2021

Op 2 november ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Erik Booden onverwacht is overleden. Dit raakt ons diep.

Lees verder