RHG neemt voorgenomen besluit over ontvlechting

16 september 2021

HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis streven naar fusie, Reinier de Graaf gaat zelfstandig verder

Het bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) is tot een voorgenomen besluit gekomen rondom de ontvlechting van de bestuurlijke fusie van de drie ziekenhuizen die deel uitmaken van de RHG (HagaZiekenhuis, LangeLand Ziekenhuis en Reinier de Graaf Ziekenhuis). Het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer willen samen verder op de bestaande locaties. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft gaat zelfstandig door. De drie ziekenhuizen blijven samenwerken in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum in Zoetermeer, Hartcentrum in Den Haag en Prostaatkankercentrum in Delft. Het voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de drie ziekenhuizen. De voorwaarden voor financiering en organisatie moeten nog worden uitgewerkt met partners. Het streven is om voor het eind van het jaar te komen tot  definitieve besluitvorming.

Uitgangspunt voor de ontvlechting is dat de juiste zorg op de juiste plek aan patiënten in de regio is gewaarborgd. Dit resulteert in de intentie dat Haga en LangeLand in 2022 juridisch fuseren. In de komende maanden werken de twee ziekenhuizen aan de voorbereiding en nadere invulling van deze fusie. Voor het LangeLand wordt uitgegaan van 7×24 uur basiszorg in Zoetermeer. Het zorgaanbod van het Reinier de Graaf Ziekenhuis blijft in dit voorgenomen besluit onveranderd.

Het lange termijn voortbestaan van het Zoetermeerse ziekenhuis is bij een fusie met het HagaZiekenhuis veiliggesteld. De twee ziekenhuizen versterken elkaar, gelet op bestaande zorginhoudelijke samenwerking en de oriëntatie van inwoners van Zoetermeer op Den Haag. Het Haga en Reinier de Graaf leveren een gezamenlijke substantiële bijdrage aan de vermogensversterking van het LangeLand Ziekenhuis. Zo dragen de ziekenhuizen bij aan een duurzaam zorgaanbod in Zoetermeer. Ook zijn voorstellen opgenomen voor de noodzakelijke nieuwbouw van het LangeLand Ziekenhuis.

De ziekenhuizen blijven een bijdrage leveren aan de regionale zorg, zoals met initiatieven als Zoetermeer 2025. Hierin werken zorgaanbieders, verzekeraars en de gemeente samen om de zorg en welzijn voor inwoners te verbeteren en dicht bij huis voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. 

Pier Eringa versterkt Reinier Haga Groep

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober is Pier Eringa (60) benoemd tot lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Lees verder 

Ben van Miltenburg nieuw lid raad van toezicht RHG

12 oktober 2020

Ben van Miltenburg is per 8 oktober 2020 benoemd als lid van de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep (RHG). Wim Oosterom en Dorine Wekking zijn teruggetreden als toezichthouders vanwege het einde van hun termijn. Gelet op het ingezette ontvlechtingsproces van de RHG geldt de benoeming voor de resterende periode waarin RHG bestaat en wordt er voor deze periode […]

Lees verder 

Nieuwste robot-technologie spoort prostaatkanker nog beter op

12 augustus 2020

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) in Delft voert sinds kort Robot geleide MRI prostaat-biopten uit bij patiënten met kleine afwijkingen in de prostaat. Met de innovatieve Robot Biopteur, die is geschonken door Team Westland, kunnen biopten nog nauwkeuriger en minder pijnlijk worden afgenomen. Het PKC is het eerste centrum in de provincie Zuid-Holland waar radiologen werken met de Robot Biopteur.  […]

Lees verder 

Martin van Rijn komt niet terug naar RHG

10 juni 2020

Martin van Rijn komt niet terug als bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep. Voorzitter Diana Monissen meldt dat de raad van toezicht heeft ingestemd met zijn verzoek het dienstverband te beëindigen. “We bedanken hem zeer voor zijn inzet voor onze groep. We zijn er ook trots op dat hij de afgelopen periode als tijdelijk minister voor Medische Zorg en Sport […]

Lees verder 

2019 was ‘een bewogen jaar’ voor Reinier Haga Groep

5 juni 2020

2019 was voor de Reinier Haga Groep (RHG) ‘een bewogen jaar’. Dat zegt interim bestuursvoorzitter en CFO Jeroen van Roon in het voorwoord van het Jaarverslag 2019 van de RHG. “Bestuurlijk is er een intensieve discussie gevoerd over de vraag of de ziekenhuizen de stap van een bestuurlijke naar een juridische fusie moeten maken. Besloten is om dat niet te […]

Lees verder