RHG neemt voorgenomen besluit over ontvlechting

16 september 2021

HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis streven naar fusie, Reinier de Graaf gaat zelfstandig verder

Het bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) is tot een voorgenomen besluit gekomen rondom de ontvlechting van de bestuurlijke fusie van de drie ziekenhuizen die deel uitmaken van de RHG (HagaZiekenhuis, LangeLand Ziekenhuis en Reinier de Graaf Ziekenhuis). Het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer willen samen verder op de bestaande locaties. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft gaat zelfstandig door. De drie ziekenhuizen blijven samenwerken in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum in Zoetermeer, Hartcentrum in Den Haag en Prostaatkankercentrum in Delft. Het voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de drie ziekenhuizen. De voorwaarden voor financiering en organisatie moeten nog worden uitgewerkt met partners. Het streven is om voor het eind van het jaar te komen tot  definitieve besluitvorming.

Uitgangspunt voor de ontvlechting is dat de juiste zorg op de juiste plek aan patiënten in de regio is gewaarborgd. Dit resulteert in de intentie dat Haga en LangeLand in 2022 juridisch fuseren. In de komende maanden werken de twee ziekenhuizen aan de voorbereiding en nadere invulling van deze fusie. Voor het LangeLand wordt uitgegaan van 7×24 uur basiszorg in Zoetermeer. Het zorgaanbod van het Reinier de Graaf Ziekenhuis blijft in dit voorgenomen besluit onveranderd.

Het lange termijn voortbestaan van het Zoetermeerse ziekenhuis is bij een fusie met het HagaZiekenhuis veiliggesteld. De twee ziekenhuizen versterken elkaar, gelet op bestaande zorginhoudelijke samenwerking en de oriëntatie van inwoners van Zoetermeer op Den Haag. Het Haga en Reinier de Graaf leveren een gezamenlijke substantiële bijdrage aan de vermogensversterking van het LangeLand Ziekenhuis. Zo dragen de ziekenhuizen bij aan een duurzaam zorgaanbod in Zoetermeer. Ook zijn voorstellen opgenomen voor de noodzakelijke nieuwbouw van het LangeLand Ziekenhuis.

De ziekenhuizen blijven een bijdrage leveren aan de regionale zorg, zoals met initiatieven als Zoetermeer 2025. Hierin werken zorgaanbieders, verzekeraars en de gemeente samen om de zorg en welzijn voor inwoners te verbeteren en dicht bij huis voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. 

Jeroen van Roon treedt na ontvlechting terug uit RvB Reinier Haga Groep

17 december 2021

Van Roon rondt proces van ontvlechting af en vervolgt loopbaan bij Boer & Croon.

Lees verder 

Bestuurders RHG voldoen aan WNT

10 december 2021

In Zorgvisie is een artikel gepubliceerd over de beloning van bestuurders van de Reinier Haga Groep. In reactie op dit bericht kunnen we bevestigen dat de beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zowel bestuurders in vaste dienst als interim bestuurders houden zich aan deze maximum norm.

Lees verder 

Bestuursverslag 2020 verschenen

17 november 2021

Vandaag publiceert de Reinier Haga Groep haar bestuursverslag over 2020. Hieronder staat het voorwoord van Jeroen van Roon, voorzitter a.i. van de raad van bestuur. Hij blikt terug op het bijzondere COVID-19 jaar, de ontvlechting, enkele bijzonderheden van de drie ziekenhuizen en geeft aan dat dit het laatste jaarverslag van de RHG zal zijn. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van […]

Lees verder 

Overlijden Erik Booden

2 november 2021

Op 2 november ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Erik Booden onverwacht is overleden. Dit raakt ons diep.

Lees verder 

Pier Eringa versterkt Reinier Haga Groep

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober is Pier Eringa (60) benoemd tot lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Lees verder