Diana Monissen nieuwe voorzitter raad van toezicht

2 april 2020

Elmer Mulder, de voorzitter van de raad van toezicht (RvT), verlaat de Reinier Haga Groep (RHG) per 1 april omdat zijn termijn is verstreken. Diana Monissen is per die datum de nieuwe voorzitter van de RvT.

Elmer Mulder was tien jaar betrokken bij RHG en zijn voorgangers. Hij blikt terug op een turbulente periode waarin mooie dingen zijn bereikt. Mulder: ‘De samenwerking heeft mooie dingen opgeleverd. Er is prachtige nieuwbouw gerealiseerd in het Haga en in het Reinier. Er staat straks een prachtig Orthopedisch Centrum naast het Langeland Ziekenhuis. Het Langeland zelf is dankzij onze gemeenschappelijke inspanningen behouden voor de regio. We zien nu, in tijden van crisis, nog maar weer een bewijs van hoe belangrijk het is dat we dat gedaan hebben.’ Mulder over zijn vertrek: ‘Ik heb de huizen de afgelopen jaren goed leren kennen. Ik zie dat zij ongelooflijk goed werk leveren, ook weer in de Coronacrisis. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij dat blijven doen, ook als er besloten wordt niet als groep verder te gaan.’

Diana Monissen stapt juist in deze turbulente tijd in. Monissen: ‘Nog voor ik ben begonnen is er al veel gebeurd: de coronacrisis, het onderzoek naar ontvlechting LOOPT en het vertrek van Martin van Rijn en straks het vertrek van Stefan Kroese. Juist dan is het belangrijk als bestuurders en toezichthouders het hoofd koel te houden en goede, duidelijke en zorgvuldige besluiten te nemen. In mijn gesprekken met de ondernemingsraad, de cliëntenraden, de medische staven en de verpleegkundige raden is mij ook weer gebleken hoe belangrijk dat is. Ik zie uit naar de samenwerking met alle collega’s in de groep. Ik heb er alle vertrouwen in.’

Jeroen van Roon is namens de organisatie Elmer veel dank verschuldigd. “Elmer is in de jaren negentig zelfs nog bestuurder van Reinier geweest en heeft alles bijeen enorm veel voor de organisaties betekend.” Jeroen is ook blij met de komst van Diana. “Met haar rijke ervaring betekent zij een echte versterking van de RvT.” Hij vervolgt: “Het moge duidelijk zijn dat de Corono-crisis nu voor alles gaat. Op de achtergrond wordt gestaag doorgewerkt aan het onderzoek naar ontvlechting door degenen die daar de tijd voor hebben. De raad van bestuur ziet uit naar een goede samenwerking op alle dossiers die voor ons liggen.”

Pier Eringa versterkt Reinier Haga Groep

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober is Pier Eringa (60) benoemd tot lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Lees verder 

RHG neemt voorgenomen besluit over ontvlechting

16 september 2021

HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis streven naar fusie, Reinier de Graaf gaat zelfstandig verder

Lees verder 

Ben van Miltenburg nieuw lid raad van toezicht RHG

12 oktober 2020

Ben van Miltenburg is per 8 oktober 2020 benoemd als lid van de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep (RHG). Wim Oosterom en Dorine Wekking zijn teruggetreden als toezichthouders vanwege het einde van hun termijn. Gelet op het ingezette ontvlechtingsproces van de RHG geldt de benoeming voor de resterende periode waarin RHG bestaat en wordt er voor deze periode […]

Lees verder 

Nieuwste robot-technologie spoort prostaatkanker nog beter op

12 augustus 2020

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) in Delft voert sinds kort Robot geleide MRI prostaat-biopten uit bij patiënten met kleine afwijkingen in de prostaat. Met de innovatieve Robot Biopteur, die is geschonken door Team Westland, kunnen biopten nog nauwkeuriger en minder pijnlijk worden afgenomen. Het PKC is het eerste centrum in de provincie Zuid-Holland waar radiologen werken met de Robot Biopteur.  […]

Lees verder 

Martin van Rijn komt niet terug naar RHG

10 juni 2020

Martin van Rijn komt niet terug als bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep. Voorzitter Diana Monissen meldt dat de raad van toezicht heeft ingestemd met zijn verzoek het dienstverband te beëindigen. “We bedanken hem zeer voor zijn inzet voor onze groep. We zijn er ook trots op dat hij de afgelopen periode als tijdelijk minister voor Medische Zorg en Sport […]

Lees verder