Diana Monissen nieuwe voorzitter raad van toezicht

2 april 2020

Elmer Mulder, de voorzitter van de raad van toezicht (RvT), verlaat de Reinier Haga Groep (RHG) per 1 april omdat zijn termijn is verstreken. Diana Monissen is per die datum de nieuwe voorzitter van de RvT.

Elmer Mulder was tien jaar betrokken bij RHG en zijn voorgangers. Hij blikt terug op een turbulente periode waarin mooie dingen zijn bereikt. Mulder: ‘De samenwerking heeft mooie dingen opgeleverd. Er is prachtige nieuwbouw gerealiseerd in het Haga en in het Reinier. Er staat straks een prachtig Orthopedisch Centrum naast het Langeland Ziekenhuis. Het Langeland zelf is dankzij onze gemeenschappelijke inspanningen behouden voor de regio. We zien nu, in tijden van crisis, nog maar weer een bewijs van hoe belangrijk het is dat we dat gedaan hebben.’ Mulder over zijn vertrek: ‘Ik heb de huizen de afgelopen jaren goed leren kennen. Ik zie dat zij ongelooflijk goed werk leveren, ook weer in de Coronacrisis. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij dat blijven doen, ook als er besloten wordt niet als groep verder te gaan.’

Diana Monissen stapt juist in deze turbulente tijd in. Monissen: ‘Nog voor ik ben begonnen is er al veel gebeurd: de coronacrisis, het onderzoek naar ontvlechting LOOPT en het vertrek van Martin van Rijn en straks het vertrek van Stefan Kroese. Juist dan is het belangrijk als bestuurders en toezichthouders het hoofd koel te houden en goede, duidelijke en zorgvuldige besluiten te nemen. In mijn gesprekken met de ondernemingsraad, de cliëntenraden, de medische staven en de verpleegkundige raden is mij ook weer gebleken hoe belangrijk dat is. Ik zie uit naar de samenwerking met alle collega’s in de groep. Ik heb er alle vertrouwen in.’

Jeroen van Roon is namens de organisatie Elmer veel dank verschuldigd. “Elmer is in de jaren negentig zelfs nog bestuurder van Reinier geweest en heeft alles bijeen enorm veel voor de organisaties betekend.” Jeroen is ook blij met de komst van Diana. “Met haar rijke ervaring betekent zij een echte versterking van de RvT.” Hij vervolgt: “Het moge duidelijk zijn dat de Corono-crisis nu voor alles gaat. Op de achtergrond wordt gestaag doorgewerkt aan het onderzoek naar ontvlechting door degenen die daar de tijd voor hebben. De raad van bestuur ziet uit naar een goede samenwerking op alle dossiers die voor ons liggen.”

Jeroen van Roon treedt na ontvlechting terug uit RvB Reinier Haga Groep

17 december 2021

Van Roon rondt proces van ontvlechting af en vervolgt loopbaan bij Boer & Croon.

Lees verder 

Bestuurders RHG voldoen aan WNT

10 december 2021

In Zorgvisie is een artikel gepubliceerd over de beloning van bestuurders van de Reinier Haga Groep. In reactie op dit bericht kunnen we bevestigen dat de beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zowel bestuurders in vaste dienst als interim bestuurders houden zich aan deze maximum norm.

Lees verder 

Bestuursverslag 2020 verschenen

17 november 2021

Vandaag publiceert de Reinier Haga Groep haar bestuursverslag over 2020. Hieronder staat het voorwoord van Jeroen van Roon, voorzitter a.i. van de raad van bestuur. Hij blikt terug op het bijzondere COVID-19 jaar, de ontvlechting, enkele bijzonderheden van de drie ziekenhuizen en geeft aan dat dit het laatste jaarverslag van de RHG zal zijn. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van […]

Lees verder 

Overlijden Erik Booden

2 november 2021

Op 2 november ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Erik Booden onverwacht is overleden. Dit raakt ons diep.

Lees verder 

Pier Eringa versterkt Reinier Haga Groep

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober is Pier Eringa (60) benoemd tot lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Lees verder