Cees van der Zande start als Directeur Strategisch Vastgoed RHG

9 november 2016

Cees van der Zande is sinds deze maand gestart als Directeur Strategisch Vastgoed van de Reinier Haga Groep (RHG). In deze functie is hij verantwoordelijk voor het vormgeven van de vastgoedorganisatie binnen de groep en de ziekenhuizen.

Van der Zande is benoemd door de Raad van Bestuur van de RHG, vanuit de behoefte om de vastgoedstrategie op groepsniveau te positioneren en te organiseren.

Als Directeur Strategisch Vastgoed zal Van der Zande zich bezighouden met de vastgoedstrategie en de huidige en nieuwe bouwprojecten van de RHG. Concrete projecten zijn onder meer de bouw van het Orthopedisch Centrum in Zoetermeer, het op vastgoedniveau invulling geven aan het strategisch beleidsplan van de RHG en het presenteren van een vastgoedvisie op de lange termijn.

Vanwege zijn nieuwe functie is Van der Zande gestopt met zijn werkzaamheden voor Reinier de Graaf en is hij in dienst getreden van de RHG. Wel blijft hij eindverantwoordelijk voor het afronden van de vorig jaar opgeleverde nieuwbouw van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Zijn standplaats blijft Delft, maar Cees zal ook veelvuldig aanwezig zijn in het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis.

Jeroen van Roon treedt na ontvlechting terug uit RvB Reinier Haga Groep

17 december 2021

Van Roon rondt proces van ontvlechting af en vervolgt loopbaan bij Boer & Croon.

Lees verder 

Bestuurders RHG voldoen aan WNT

10 december 2021

In Zorgvisie is een artikel gepubliceerd over de beloning van bestuurders van de Reinier Haga Groep. In reactie op dit bericht kunnen we bevestigen dat de beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zowel bestuurders in vaste dienst als interim bestuurders houden zich aan deze maximum norm.

Lees verder 

Bestuursverslag 2020 verschenen

17 november 2021

Vandaag publiceert de Reinier Haga Groep haar bestuursverslag over 2020. Hieronder staat het voorwoord van Jeroen van Roon, voorzitter a.i. van de raad van bestuur. Hij blikt terug op het bijzondere COVID-19 jaar, de ontvlechting, enkele bijzonderheden van de drie ziekenhuizen en geeft aan dat dit het laatste jaarverslag van de RHG zal zijn. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van […]

Lees verder 

Overlijden Erik Booden

2 november 2021

Op 2 november ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Erik Booden onverwacht is overleden. Dit raakt ons diep.

Lees verder 

Pier Eringa versterkt Reinier Haga Groep

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober is Pier Eringa (60) benoemd tot lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Lees verder