Orthopedisch centrum nieuwe standaard in zorg

17 augustus 2017

Binnen twee jaar verrijst er naast het LangeLand Ziekenhuis een Orthopedisch Centrum dat een nieuwe standaard zet voor excellente zorg. Als het aan orthopedisch chirurg en beoogd medisch directeur Rolf Bloem ligt tenminste. Samen met de drie vakgroepen Orthopedie van de Reinier Haga Groep worden op dit moment de funderingen uitgedacht. Bloem: “Het Orthopedisch Centrum moet een nieuwe standaard zetten voor waardegedreven zorg.”

De regio Zuid-Holland is een dichtbevolkt gebied qua zorg. Diverse ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) bieden orthopedische zorg aan. Goede zorg over het algemeen, maar niet direct onderscheidend. Het Orthopedisch Centrum Reinier Haga Groep (OC RHG) wil daar verandering in brengen. Met een unieke opzet en zorg die werkelijk om de patiënt is georganiseerd, in plaats van andersom.

Zelfstandig en toch samen
De opzet van het OC RHG legt hiervoor de basis. Het centrum is onderdeel van de Reinier Haga Groep, maar opereert volledig zelfstandig. Bloem: “We beschikken over alle faciliteiten van een ziekenhuis, zoals een Intensive Care en andere specialismen. Tegelijk bepalen we zelf hoe we onze zorg inrichten. Zo kunnen we flexibel zijn: inspelen op de markt én de zorgbehoefte van onze patiënten.”

“Bij alles wat we doen vragen we ons af: is dit in het voordeel van de patiënt?”

Waarde creëren
In het centrum ontstaat een nieuwe, gefuseerde vakgroep. Met 21 orthopeden en enkele sportartsen wordt het de grootste vakgroep van Nederland. “We hebben een fantastische groep, met veel potentie”, denkt Bloem. “Het biedt mogelijkheden om de verdieping op te zoeken in diverse specialisaties. Zoals de knieën, schouders of heupen. Door ons in kleine teams hierop te richten, leveren we supergespecialiseerde zorg. Uiteindelijk creëren we daarmee meer waarde. Voor onszelf, de zorgverzekeraar en het allerbelangrijkste: de patiënt.”

Patiënt voorop
Waarde vinden patiënten vooral terug in de organisatie van de zorg. Bloem: “Bij alles wat we doen vragen we ons af: is dit in het voordeel van de patiënt? Zo werken we aan korte toegangstijden en efficiëntie. Lopen de wachttijden op? Dan houden we ook ’s avonds spreekuur. We gaan voor een holistische benadering van de patiënt. Preventieve zorg en goede voorlichting spelen daarbij een belangrijke rol, die we verlenen in nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg en andere zorginstellingen. Daardoor is opereren soms helemaal niet nodig of kan het worden uitgesteld.”

Koploper in onderzoek
Het OC RHG wordt tevens een centrum voor onderzoek. Bloem ziet een koploperspositie voor zich: “Juist wanneer je zo gespecialiseerd bent, heb je vernieuwende ideeën over je vakgebied. Denk aan nieuwe operatietechnieken of het gebruik van verbeterde protheses. Dat soort onderzoek doen we op ons eigen initiatief, geheel onafhankelijk. Zo krijgen we heel precies in beeld wat het beste werkt voor onze patiënten.”

Eigen identiteit
Daarnaast wil het centrum zich onderscheiden met een geheel eigen identiteit. Ook weer gericht op kwaliteitszorg. “In onze bedrijfscultuur staan teamwork, transparantie en gedrevenheid voorop. We hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt”, aldus Bloem. Hij verwijst naar de toezegging van alle orthopeden om jaarlijks getoetst te worden op hun kundigheid. Voldoen ze niet aan de eisen, dan is dat aanleiding om te verbeteren. Bloem: “Het is een middel om scherp te blijven. Het geeft vooral aan dat we vertrouwen hebben. In ons eigen vermogen én in elkaar.”

Voor mens en maatschappij
Bloem is oprecht overtuigd dat de zorg in Nederland nog beter georganiseerd kan én moet worden. Wanneer het OC RHG slaagt in haar opzet en op die manier bijdraagt aan betere zorg, is het wat hem betreft een succes: “Als arts krijg ik nog steeds de meeste voldoening wanneer mijn patiënt tevreden is. In het Orthopedisch Centrum staat die tevredenheid voorop. Dat realiseren we met een open, respectvolle cultuur die gericht is op het steeds verder verbeteren van zorg. Het is een geweldig project, waar ik en mijn collega orthopeden pal achter staan.”

Jeroen van Roon treedt na ontvlechting terug uit RvB Reinier Haga Groep

17 december 2021

Van Roon rondt proces van ontvlechting af en vervolgt loopbaan bij Boer & Croon.

Lees verder 

Bestuurders RHG voldoen aan WNT

10 december 2021

In Zorgvisie is een artikel gepubliceerd over de beloning van bestuurders van de Reinier Haga Groep. In reactie op dit bericht kunnen we bevestigen dat de beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zowel bestuurders in vaste dienst als interim bestuurders houden zich aan deze maximum norm.

Lees verder 

Bestuursverslag 2020 verschenen

17 november 2021

Vandaag publiceert de Reinier Haga Groep haar bestuursverslag over 2020. Hieronder staat het voorwoord van Jeroen van Roon, voorzitter a.i. van de raad van bestuur. Hij blikt terug op het bijzondere COVID-19 jaar, de ontvlechting, enkele bijzonderheden van de drie ziekenhuizen en geeft aan dat dit het laatste jaarverslag van de RHG zal zijn. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van […]

Lees verder 

Overlijden Erik Booden

2 november 2021

Op 2 november ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Erik Booden onverwacht is overleden. Dit raakt ons diep.

Lees verder 

Pier Eringa versterkt Reinier Haga Groep

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober is Pier Eringa (60) benoemd tot lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Lees verder