Koninklijke onderscheiding voor Chiel Huffmeijer bij afscheid

21 september 2017

Chiel Huffmeijer, bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep, heeft bij zijn pensionering op 21 september 2017 de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag. De burgemeester roemde Chiel Huffmeijer vanwege zijn grote persoonlijke verdiensten als ziekenhuisbestuurder en als invloedrijke bestuurder van verschillende overkoepelende brancheorganisaties in de Nederlandse ziekenhuiswereld.

Zijn eerste stap in de zorg was beleidsmedewerker bij het toenmalige ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, betrokken bij het tarievenbeleid voor zorginstellingen. In 1980 werd Chiel adjunct-secretaris bij de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen met aandachtsgebieden ‘ziekenhuizen’ en ‘medisch specialistische hulp’. In 1986 begon Chiel met het ‘echte werk’ als directeur beheer van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. Na de fusie met ziekenhuis Emmeloord werd hij directievoorzitter van de daaruit voortvloeiende IJsselmeerziekenhuizen. Na 4 jaar werd hij algemeen directeur van Ziekenhuis Hilversum, waar hij de fusie tussen drie instellingen voltooide. Als bestuurslid van de stichting Loosdrechtse Bos vervulde de heer Huffmeijer een belangrijke rol bij de restauratie van het complex.

Het Haagse

Toen Chiel Huffmeijer in 2002 als bestuursvoorzitter in Ziekenhuis Leyenburg aantrad, wist hij het ziekenhuis te behoeden voor een faillissement. Hij zorgde voor bestuurlijke stabiliteit en financiële sturing. In 2004 werd het Hartcentrum officieel geopend. In hetzelfde jaar fuseerde Ziekenhuis Leyenburg met het Rode Kruis Ziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis tot HagaZiekenhuis en groeide het uit tot een van de grootste topklinische ziekenhuizen in regio Haaglanden. Chiel was een van de initiatoren van de oprichting van de Reinier Haga Groep (HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf Delft) in 2013 waarbij zich 2 jaar later ook het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer aansloot. Het Zoetermeerse ziekenhuis kon dankzij deze samenwerking behouden blijven.

Invloedrijke rol

Op landelijk niveau vervulde Chiel Huffmeijer jarenlang een invloedrijke rol in de Nederlandse ziekenhuiswereld. Hij participeerde in de onderhandelingen om het hoofdlijnenakkoord van VWS tot stand te brengen. Een akkoord waar alle partijen in de gezondheidszorg mee instemden; een unicum in Nederland. Hij bekleedde diverse nevenfuncties van landelijke betekenis. Zo was hij van 1999 tot 2008 lid en vicevoorzitter van de raad van toezicht van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Daarna trad hij gedurende ongeveer 5 jaar op als bestuurslid en vicevoorzitter van de stichting Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen, een samenwerkingsverband van 28 opleidingsziekenhuizen. Van 1992 tot 2000 en van 2009 tot 2016 was Chiel Huffmeijer bovendien bestuurslid respectievelijk vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

 

Pier Eringa versterkt Reinier Haga Groep

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober is Pier Eringa (60) benoemd tot lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Lees verder 

RHG neemt voorgenomen besluit over ontvlechting

16 september 2021

HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis streven naar fusie, Reinier de Graaf gaat zelfstandig verder

Lees verder 

Ben van Miltenburg nieuw lid raad van toezicht RHG

12 oktober 2020

Ben van Miltenburg is per 8 oktober 2020 benoemd als lid van de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep (RHG). Wim Oosterom en Dorine Wekking zijn teruggetreden als toezichthouders vanwege het einde van hun termijn. Gelet op het ingezette ontvlechtingsproces van de RHG geldt de benoeming voor de resterende periode waarin RHG bestaat en wordt er voor deze periode […]

Lees verder 

Nieuwste robot-technologie spoort prostaatkanker nog beter op

12 augustus 2020

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) in Delft voert sinds kort Robot geleide MRI prostaat-biopten uit bij patiënten met kleine afwijkingen in de prostaat. Met de innovatieve Robot Biopteur, die is geschonken door Team Westland, kunnen biopten nog nauwkeuriger en minder pijnlijk worden afgenomen. Het PKC is het eerste centrum in de provincie Zuid-Holland waar radiologen werken met de Robot Biopteur.  […]

Lees verder 

Martin van Rijn komt niet terug naar RHG

10 juni 2020

Martin van Rijn komt niet terug als bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep. Voorzitter Diana Monissen meldt dat de raad van toezicht heeft ingestemd met zijn verzoek het dienstverband te beëindigen. “We bedanken hem zeer voor zijn inzet voor onze groep. We zijn er ook trots op dat hij de afgelopen periode als tijdelijk minister voor Medische Zorg en Sport […]

Lees verder