Koninklijke onderscheiding voor Chiel Huffmeijer bij afscheid

21 september 2017

Chiel Huffmeijer, bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep, heeft bij zijn pensionering op 21 september 2017 de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag. De burgemeester roemde Chiel Huffmeijer vanwege zijn grote persoonlijke verdiensten als ziekenhuisbestuurder en als invloedrijke bestuurder van verschillende overkoepelende brancheorganisaties in de Nederlandse ziekenhuiswereld.

Zijn eerste stap in de zorg was beleidsmedewerker bij het toenmalige ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, betrokken bij het tarievenbeleid voor zorginstellingen. In 1980 werd Chiel adjunct-secretaris bij de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen met aandachtsgebieden ‘ziekenhuizen’ en ‘medisch specialistische hulp’. In 1986 begon Chiel met het ‘echte werk’ als directeur beheer van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. Na de fusie met ziekenhuis Emmeloord werd hij directievoorzitter van de daaruit voortvloeiende IJsselmeerziekenhuizen. Na 4 jaar werd hij algemeen directeur van Ziekenhuis Hilversum, waar hij de fusie tussen drie instellingen voltooide. Als bestuurslid van de stichting Loosdrechtse Bos vervulde de heer Huffmeijer een belangrijke rol bij de restauratie van het complex.

Het Haagse

Toen Chiel Huffmeijer in 2002 als bestuursvoorzitter in Ziekenhuis Leyenburg aantrad, wist hij het ziekenhuis te behoeden voor een faillissement. Hij zorgde voor bestuurlijke stabiliteit en financiële sturing. In 2004 werd het Hartcentrum officieel geopend. In hetzelfde jaar fuseerde Ziekenhuis Leyenburg met het Rode Kruis Ziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis tot HagaZiekenhuis en groeide het uit tot een van de grootste topklinische ziekenhuizen in regio Haaglanden. Chiel was een van de initiatoren van de oprichting van de Reinier Haga Groep (HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf Delft) in 2013 waarbij zich 2 jaar later ook het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer aansloot. Het Zoetermeerse ziekenhuis kon dankzij deze samenwerking behouden blijven.

Invloedrijke rol

Op landelijk niveau vervulde Chiel Huffmeijer jarenlang een invloedrijke rol in de Nederlandse ziekenhuiswereld. Hij participeerde in de onderhandelingen om het hoofdlijnenakkoord van VWS tot stand te brengen. Een akkoord waar alle partijen in de gezondheidszorg mee instemden; een unicum in Nederland. Hij bekleedde diverse nevenfuncties van landelijke betekenis. Zo was hij van 1999 tot 2008 lid en vicevoorzitter van de raad van toezicht van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Daarna trad hij gedurende ongeveer 5 jaar op als bestuurslid en vicevoorzitter van de stichting Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen, een samenwerkingsverband van 28 opleidingsziekenhuizen. Van 1992 tot 2000 en van 2009 tot 2016 was Chiel Huffmeijer bovendien bestuurslid respectievelijk vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

 

Jeroen van Roon treedt na ontvlechting terug uit RvB Reinier Haga Groep

17 december 2021

Van Roon rondt proces van ontvlechting af en vervolgt loopbaan bij Boer & Croon.

Lees verder 

Bestuurders RHG voldoen aan WNT

10 december 2021

In Zorgvisie is een artikel gepubliceerd over de beloning van bestuurders van de Reinier Haga Groep. In reactie op dit bericht kunnen we bevestigen dat de beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zowel bestuurders in vaste dienst als interim bestuurders houden zich aan deze maximum norm.

Lees verder 

Bestuursverslag 2020 verschenen

17 november 2021

Vandaag publiceert de Reinier Haga Groep haar bestuursverslag over 2020. Hieronder staat het voorwoord van Jeroen van Roon, voorzitter a.i. van de raad van bestuur. Hij blikt terug op het bijzondere COVID-19 jaar, de ontvlechting, enkele bijzonderheden van de drie ziekenhuizen en geeft aan dat dit het laatste jaarverslag van de RHG zal zijn. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van […]

Lees verder 

Overlijden Erik Booden

2 november 2021

Op 2 november ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Erik Booden onverwacht is overleden. Dit raakt ons diep.

Lees verder 

Pier Eringa versterkt Reinier Haga Groep

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober is Pier Eringa (60) benoemd tot lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Lees verder