Financieringsovereenkomst voor bouw Orthopedisch Centrum

18 oktober 2017

De Reinier Haga Groep (RHG) en ABN AMRO hebben woensdag 18 oktober de financieringsovereenkomst ondertekend voor een nieuw te bouwen Orthopedisch Centrum. Als alles volgens planning verloopt, opent de RHG in 2019 de deuren van het nieuwe, moderne centrum op het terrein van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

Er is intensief onderhandeld over de financiering van nieuwbouw van het Orthopedisch Centrum. De afgelopen weken werden de afspraken tot in de finesses uitgewerkt in een overeenkomst tot financiering. Deze is woensdag 18 oktober jl. getekend in aanwezigheid van direct betrokken orthopeden, directieleden RHG en vertegenwoordigers van ABN AMRO. Met het verstrekken van deze financiering is ABN AMRO toegetreden tot het bestaande bankenconsortium van de Reinier Haga Groep.

Planning

Nu de financiering voor de nieuwbouw rond is, wordt als eerste het definitieve ontwerp afgemaakt. De verwachting is dat medio 2018 de eerste paal in de grond wordt geslagen. Over de concrete veranderingen worden patiënten, bezoekers, medewerkers en omwonenden in de komende periode uitgebreid geïnformeerd door de gemeente Zoetermeer en de Reinier Haga Groep. Onder andere via de lokale media en een bijeenkomst voor omwonenden in het LangeLand Ziekenhuis op 2 november a.s.

Toekomstbestendig

Financieel directeur RHG Huub Wieleman: ‘We zijn heel blij dat ABN AMRO groot vertrouwen heeft getoond in de toekomst van ons nieuw te bouwen Orthopedisch Centrum. Directievoorzitter Langeland Erik Booden: ”Geweldig dat we de financieringsovereenkomst vandaag hebben ondertekend en nu met volle vaart vooruit kunnen.”

 

Fotobijschrift: Links: Erik Booden directeur LLZ/ lid raad van bestuur RHG. Rechts: Rob van den Beld, relatiemanager Healthcare ABN AMRO

Jeroen van Roon treedt na ontvlechting terug uit RvB Reinier Haga Groep

17 december 2021

Van Roon rondt proces van ontvlechting af en vervolgt loopbaan bij Boer & Croon.

Lees verder 

Bestuurders RHG voldoen aan WNT

10 december 2021

In Zorgvisie is een artikel gepubliceerd over de beloning van bestuurders van de Reinier Haga Groep. In reactie op dit bericht kunnen we bevestigen dat de beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zowel bestuurders in vaste dienst als interim bestuurders houden zich aan deze maximum norm.

Lees verder 

Bestuursverslag 2020 verschenen

17 november 2021

Vandaag publiceert de Reinier Haga Groep haar bestuursverslag over 2020. Hieronder staat het voorwoord van Jeroen van Roon, voorzitter a.i. van de raad van bestuur. Hij blikt terug op het bijzondere COVID-19 jaar, de ontvlechting, enkele bijzonderheden van de drie ziekenhuizen en geeft aan dat dit het laatste jaarverslag van de RHG zal zijn. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van […]

Lees verder 

Overlijden Erik Booden

2 november 2021

Op 2 november ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Erik Booden onverwacht is overleden. Dit raakt ons diep.

Lees verder 

Pier Eringa versterkt Reinier Haga Groep

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober is Pier Eringa (60) benoemd tot lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Lees verder